Tìm phòng
Chọn phòng bạn mong muốn
Đặt phòng
Nhập thông tin đặt phòng chi tiết
Thanh toán
Chọn phương thức thanh toán
Xác nhận
Nhận email xác nhận đặt phòng
Bạn tìm thấy 5 phòng với giá từ 600K
Sắp xếp: Mặc định
Căn hộ Family
Trạng thái và thông tin phòng
  • Còn trống
  • Đã được đặt
Các dịch vụ đã bao gồm
Wi-Fi miễn phí
Ăn sáng
Đồ dùng cá nhân
Đồ uống
Truyền hình
Điều hòa không khí
Bếp
Giảm giá vé tham quan
Giảm giá mua đồ
Đặt Taxi
Dịch vụ bổ sung
Dẫn Tour
Thuê xe máy
Thêm 01 trẻ em
Thêm 01 người lớn
Thu dọn đồ
Lẩu + Nướng
Căn hộ Gỗ
Trạng thái và thông tin phòng
  • Còn trống
  • Đã được đặt
Các dịch vụ đã bao gồm
Ăn sáng
Đồ uống
Truyền hình
Đồ dùng cá nhân
Điều hòa không khí
Wi-Fi miễn phí
Giảm giá vé tham quan
Giảm giá mua đồ
Đặt Taxi
Dịch vụ bổ sung
Dẫn Tour
Thuê xe máy
Thêm 01 trẻ em
Thêm 01 người lớn
Thu dọn đồ
Lẩu + Nướng
Căn hộ Gạch
Trạng thái và thông tin phòng
  • Còn trống
  • Đã được đặt
Các dịch vụ đã bao gồm
Ăn sáng
Đồ dùng cá nhân
Đồ uống
Truyền hình
Điều hòa không khí
Wi-Fi miễn phí
Giảm giá vé tham quan
Giảm giá mua đồ
Đặt Taxi
Dịch vụ bổ sung
Dẫn Tour
Thuê xe máy
Thêm 01 trẻ em
Thêm 01 người lớn
Thu dọn đồ
Lẩu + Nướng
Căn hộ Skyview
Trạng thái và thông tin phòng
  • Còn trống
  • Đã được đặt
Các dịch vụ đã bao gồm
Đồ dùng cá nhân
Đồ uống
Truyền hình
Điều hòa không khí
Ăn sáng
Wi-Fi miễn phí
Giảm giá vé tham quan
Giảm giá mua đồ
Đặt Taxi
Dịch vụ bổ sung
Thuê xe máy
Dẫn Tour
Thêm 01 trẻ em
Thêm 01 người lớn
Thu dọn đồ
Lẩu + Nướng
Căn hộ Chic
Trạng thái và thông tin phòng
  • Còn trống
  • Đã được đặt
Các dịch vụ đã bao gồm
Wi-Fi miễn phí
Đồ dùng cá nhân
Ăn sáng
Đồ uống
Truyền hình
Điều hòa không khí
Giảm giá vé tham quan
Giảm giá mua đồ
Đặt Taxi
Dịch vụ bổ sung
Thuê xe máy
Dẫn Tour
Thêm 01 trẻ em
Thêm 01 người lớn
Thu dọn đồ
Lẩu + Nướng